Till sidans innehåll
 

Analysis and statistics bookmarklets

Analyze URL

Denna bookmarklet applicerar Autarks Analysverktyg på den aktuella sidan.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Analyze URL - Bookmarklet.

Som en variant finns Analyze URL (NW) - Bookmarklet, som öppnar analyssidan i ett nytt fönster.

Storlek

Storleken är 135 byte.

Källkod

Source code: Analyze URL

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-analyze

Image Stats

Denna bookmarklet räknar ut statistik om bilder på webbsidor. Undantag: Bakgrunder och andra bilder som anges med hjälp av CSS räknas inte. Termförklaring:

Image/text ratio
Totalt antal bilder (inklusive bakgrunder och bildknappar) / Totalt antal textnoder.
Unique:
Antal unika bilder.
IMG
Antalet förekomster av IMG-element.
ALT
Statistik om ALT-text. "missing": antalet bilder som saknar ALT-text; "empty": antalet bilder vars ALT-text är tom; "text": antalet bilder som har icke-tom ALT-text.
Background
Antalet element med BACKGROUND-attribut, t.ex. BODY eller TABLE.
Image button
Antalet bildknappar, d.v.s. INPUT-element med type="IMAGE". Ska alltid ha ALT-text.
Area
Antalet AREA-element. Ska alltid ha ALT-text.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Image Stats - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 2315 byte.

Källkod

Source code: Image Stats

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-image-stats

Miscellaneous Page Stats

Denna bookmarklet räknar ut diverse statistik om webbsidor.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Miscellaneous Page Stats - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 2898 byte.

Källkod

Source code: Miscellaneous Page Stats

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-misc-page-stats

Frame Stats

Denna bookmarklet räknar ut diverse statistik om webbsidor med ramar. Se också: Show Frames.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Frame Stats - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 1574 byte.

Källkod

Source code: Frame Stats

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-frame-stats

Table Stats

Denna bookmarklet räknar ut diverse statistik om användningen av <TABLE>. Se också: Show Tables.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Table Stats - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 908 byte.

Källkod

Source code: Table Stats

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-table-stats

Copyright © 2001-2012 Autark Datakonsult AB. Alla rättigheter förbehållna.