Till sidans innehåll
 

Accessibility bookmarklets

Show ALT

Denna bookmarklet ersätter en webbsidas bilder med bildernas eventuella ALT-texter. Varje ersatt bilds URL visas som TITLE-attribut. De bilder som saknar ALT-text markeras särskilt. Det tänkta användningsområdet är för att se hur en webbsida kan te sig för en synskadad besökare som använder en skärmläsare.

Skriptet hanterar enbart IMG-element och inte bakgrundsbilder, image maps eller bildknappar. Lämpliga komplement är därför Remove Background Images, Convert Map to Links samt Convert to Submit

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Show ALT - Bookmarklet.

Credits

Denna bookmarklet bygger ursprungligen på Jesse Rudermans zap images.

Storlek

Storleken är 784 byte.

Källkod

Source code: Show ALT

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-show-alt

Denna bookmarklet tar fram länkar som är dolda för synskadade besökare. Med denna bookmarklet synliggörs de dolda länkarna, genom att bilden byts ut mot länkens HREF-attribut inom klamrar. Se också Convert Map to Links.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Show Hidden Image Links - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 1604 byte.

Källkod

Source code: Show Hidden Image Links

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-show-hidden-image-links

Denna bookmarklet tar fram den vanligaste varianten av företeelsen obskyra bildlänkar, d.v.s. sådana länkar som helt eller delvis består av ALT-lösa bilder, och som är är svårförståeliga för synskadade besökare.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Show Obscure Image Links - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 1653 byte.

Källkod

Source code: Show Obscure Image Links

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-show-obscure-image-links

Show ALT as TITLE

Denna bookmarklet går igenom alla bilder och AREA-element och skapar TITLE-attribut, antingen med ALT-texten om sådan finns, eller med bildens filnamn (respektive HREF för AREA). På så sätt kan man se vilka bilder som har vettiga ALT-texter eller inte.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Show ALT as TITLE - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 940 byte.

Källkod

Source code: Show ALT as TITLE

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-show-alt-as-title

Convert to Submit

Denna bookmarklet går igenom ett dokument och byter ut input-element av bildtyp mot vanliga knappar. Det främsta användningsområdet är att finna s.k. dolda knappar.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Convert to Submit - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 992 byte.

Källkod

Source code: Convert to Submit

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-convert-to-submit

Denna bookmarklet går igenom ett dokument och byter ut MAP-element mot en uppsättning vanliga länkar. Det är alltså ytterligare ett hjälpmedel för att avgöra om en webbplats är anpassad för synskadade eller inte, för att se om det förekommer s.k. dolda bildlänkar. Se också Show Hidden Image Links.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Convert Map to Links - Bookmarklet.

Med tanke på att källkoden är ganska stor, är det liten chans att den ska fungera i Internet Explorer. Det är nog bara Mozilla och Netscape 7 som klarar av den.

Storlek

Storleken är 1289 byte.

Källkod

Source code: Convert Map to Links

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-map-to-links

Denna bookmarklet sätter ut skiljetecknet " | " mellan alla länkar som inte åtskiljs med annat än eventuella blanktecken och radbrytningar. Motivering: "Separate adjacent links with more than whitespace".

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Separate Adjacent Links - Bookmarklet. Prova t.ex. direkt på denna sida.

Storlek

Storleken är 1519 byte.

Källkod

Source code: Separate Adjacent Links

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-separate-adjacent-links

Denna bookmarklet letar upp "tvetydiga länktexter", d.v.s. länkar som har samma länktext men som inte har exakt samma HREF. Olika länkar med samma länktext men med olika TITLE räknas inte som tvetydiga. För länkar där bilder ingår räknas ALT-texten, alternativt bildens URL, in i länktexten.

Motivering: "Do not use the same link phrase more than once when the links point to different URLs".

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Show Ambiguous Link Texts - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 1648 byte.

Källkod

Source code: Show Ambiguous Link Texts

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-show-ambiguous-link-texts

Flex Tables

Denna bookmarklet tar bort eventuella hårdkodade bredder på <TABLE>.

Installera genom att spara denna länk som ett bokmärke: Flex Tables - Bookmarklet.

Storlek

Storleken är 675 byte.

Källkod

Source code: Flex Tables

Permanent länk: http://www.autark.se/v_kritik/bookmarklet-flex-tables

Copyright © 2001-2012 Autark Datakonsult AB. Alla rättigheter förbehållna.